Föräldralön

TEKO-avtalen ger anställda tjänstemän rätt till föräldralön. För medarbetare där Tekoavtalet IF Metall är tillämpligt finns en kollektivavtalad försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT). Försäkringen administreras av AFA försäkring.

Tekoavtalet IF Metall

För rätten till föräldrapenningtillägg och ansökan, läs mer i avsnittet om ledigheter och på www.afaforsakring.se/foraldraledig Det är den anställde själv som ansöker om...