Lön och ersättning – Introduktion

TEKO:s kollektivavtal innehåller bland annat lägsta löner samt ersättningsnivåer och löneavdragsregler i olika situationer. I de olika avsnitten i navigeringen kan du som arbetsgivare läsa om föräldralön, ersättning vid beredskapstjänst eller jour, kvittning, ob-ersättning, semesterlön, sjuklön, skiftformstillägg, ersättning vid övertid och mertid, avdrag vid frånvaro såsom ledighet med föräldrapenning eller överenskommen tjänstledighet.

OBS! Nya avtal 2023 -...