Ändrade och nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har under 2022 kommit ut med fem nya eller ändrade föreskrifter. Det är främst föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och hygieniska gränsvärden som ändrats, till följd av nya EU-regler. Under 2022 har Arbetsmiljöverkets arbete med regelförnyelsen fortsatt. Arbetet innebär att en ny struktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter tas fram. Tidsplanen har blivit fördröjd men förhoppningen är att en ny regelstruktur träder i kraft under 2024....