Ändrade och nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Nedan redovisas nya och ändrade föreskrifter från Arbetsmiljöverket utfärdade under 2023. Arbetsmiljöverket har under 2023 ändrat föreskrifterna om Mediciniska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3). Föreskrifterna innehåller regler om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. I september 2023 tog Arbetsmiljöverket beslut om en helt ny regelstruktur för arbetsmiljöregelverket. Den nya regelstrukturen träder i kraft 1 januari 2025. Mer information om den nya strukturen...