Frånvaro på grund av sjukdom dag 15- (Sjukpenningperioden)

Om arbetstagaren är fortsatt sjuk efter den 14:e kalenderdagen ska arbetsgivaren göra en sjukanmälan till Försäkringskassan inom sju dagar från sjuklöneperiodens slut. Anmälan görs på Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se. Innehållsförteckning 1. Rehabiliteringskedjan i förhållande till arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 2. Aktivitetsersättning 3. Förebyggande sjukpenning 4. Rehabiliteringsersättning Sjukpenning betalas vid sjukdom som sätter...