Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen

Den europeiska dataskyddsförordningen gäller inom hela EU med vissa nationella anpassningar. Den svenska dataskyddslagen kompletterar förordningen. Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen ska skydda den enskilde individens personuppgifter i samband med behandling av personuppgifter såsom registrering, lagring, sammanställning, bearbetning eller samkörning av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ställer höga krav på bolag att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor.