Steg-för-steg-guide: Misstanke om trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Välkommen till TEKO:s praktiska Steg-för-steg-guide om trakasserier och sexuella trakasserier. Som arbetsgivare har du en skyldighet att utreda och agera mot trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Om du följer stegen nedan blir det lättare att göra rätt. Vi hoppas att du får nytta av guiden.

1. Skyldighet att utreda

Arbetsgivaren är skyldig att inleda en utredning när denne, någon som företräder arbetsgivaren eller någon med arbetsledande befattning i...