Tid till tidbank – arbetstidsförkortning

För varje fullgjord arbetsvecka tjänar arbetstagare in tid till en individuell tidbank. Denna tid kan sedan efter överenskommelse tas ut i form av betald ledighet eller kontant betalning. Vid uttag av betald ledighet återförs tiden till individens tillgängliga övertid.

1. Intjänande av tid till tidbank i Tekoavtalet

För varje fullgjord arbetsvecka tjänar arbetstagaren in tid till en individuell tidbank. Intjänandet är olika för olika skiftformer:
  • dagtidsarbete: 82...