Dataskydd och integritet – Introduktion

I sin roll som arbetsgivare hanterar ett bolag en rad olika personuppgifter i sin verksamhet. Inför, under och efter anställning blir olika integritetsfrågor aktuella, såsom säkerställandet av en laglig och ansvarsfull hantering av personuppgifter vid exempelvis genomförande av diverse personliga tester eller säkerhetsprövningar, kamerabevakning med mera. Integritetsskyddsmyndigheten är övervakande myndighet när det kommer till behandling av personuppgifter. På myndighetens...