Den anställdes egen uppsägning

Det finns inga formkrav för den anställdes egen uppsägning. En anställd kan avsluta sin anställning genom att säga upp sig muntligt eller skriftligt. Tjänstemannaavtalet rekommenderar dock tjänstemän att göra en skriftlig uppsägning. Vid muntlig uppsägning bör arbetstagaren själv så snart som möjligt bekräfta den skriftligen till arbetsgivaren. För ordningens skull och för att undvika oklara situationer bör arbetsgivaren under alla förhållanden skriftligen bekräfta...