Uppsägning på grund av arbetsbrist

I det här avsnittet har vi samlat information om vad du som arbetsgivare bör tänka på vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vi går igenom relevanta begrepp, förklarar förhandlingsgången och ger råd om hur arbetsgivare kan genomföra processen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Begreppet arbetsbrist och sakliga skäl
  2. Steg-för-steg: Arbetsbristuppsägningar
  3. Arbetstagarkonsult
  4. Uppsägningstider när arbetsgivaren säger upp
  5. Företrädesrätt till återanställning
  6. ...