Förhandlingsordning

Genom kollektivavtalet omfattas arbetsgivare och arbetstagare av en förhandlingsordning som regleras dels i Medbestämmandelagen, dels i kollektivavtal. Istället för att tvister i onödan tas till domstol förfogar parterna över ett effektivt sätt att lösa tvister, genom den förhandlingsskyldighet som följer av lag och avtal.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Tidsfrister
  2. Tolkningsföreträde
  3. Preskription
  4. Lagar
Mer information om förhandlingsordningen finns i...