Jour & beredskap

Med beredskapstjänst menas tid då den anställde ska vara anträffbar i hemmet eller på annan plats, där den anställde kan nås och vid behov kunna infinna sig på arbetsplatsen för arbete. Med jourtid menas tid då den anställde befinner sig på arbetsplatsen och står till arbetsledningens förfogande om arbete behöver utföras. Läs mer