Kvittning

Om en arbetsgivare har en fordran på en anställd kan den i vissa fall räknas av  mot den anställdes fordran på till exempel lön. En sådan avräkning kallas för kvittning och regleras i kvittningslagen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Frivillig kvittning
  2. Tvungen kvittning
  3. Preliminärt eller felaktigt utbetald lön

1. Frivillig kvittning

Vid frivillig kvittning medger den anställde att arbetsgivaren får göra avdrag på lönen för en skuld som den anställde har till...