Diskriminering och likabehandling – Introduktion

I det här avsnittet finns information om diskriminering, de olika diskrimineringsgrunderna och exempel på vad arbetsgivaren bör tänka på för att inte göra sig skyldig till diskriminering. Avsnittet tar även upp arbetsgivarens ansvar relaterat till diskriminering, bland annat arbetet med aktiva åtgärder, lönekartläggning och skyldigheten att vid misstanke om trakasserier på arbetsplatsen utreda dessa. Mer information Likabehandling och diskriminering – en handledning (pdf)