Utvecklingsavtal

Medbestämmandelagen kompletteras av Utvecklingsavtalet (UVA) som ger möjlighet att anpassa formerna för medbestämmande till det enskilda bolagets förhållanden. Utvecklingsavtalet innehåller praktisk tillämpning och former för dels utvecklingsarbetet, dels medbestämmandet på bolaget. Utvecklingsavtalet innehåller även den förhandlingsordning som gäller vid medbestämmandeförhandlingar på bolag som är medlemmar i TEKO.

Facklig information på betald tid (§...