Steg-för-steg: Löneprocessen

TEKO:s långsiktiga förhandlingsmål är att ha likalydande löneprocesser för alla anställda. För Tjänstemannaavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer gäller liknande dispositiva pottlöneavtal, dock med vissa skillnader. Tekoavtalet Ledarna bygger på individuella löneförhandlingar, medan Tekoavtalet IF Metall är ett traditionellt pottavtal där allt är dispositivt förutom beräkning av pottens storlek.