Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter

I det här avsnittet samlar vi information om lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter med mera.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Lojalitetsplikt
  2. Konkurrensklausuler
  3. Bisysslor
  4. Företagshemligheter
  5. Visselblåsare

1. Lojalitetsplikt

Parterna i ett anställningsavtal har en ömsesidig lojalitetsplikt. Det innebär att både den anställde och arbetsgivaren genom anställningsavtalet förbinder sig att vara lojal mot den andra parten. Lojalitetsplikt gäller somArray