Lojalitetsplikt, konkurrens- och värvningsklausuler och företagshemligheter med mera

I det här avsnittet samlar vi information om lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter med mera.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Lojalitetsplikt
  2. Bisysslor
  3. Konkurrensklausuler
  4. Värvningsklausuler
  5. Sekretess och företagshemligheter

1. Lojalitetsplikt

Parterna i ett anställningsavtal har en ömsesidig lojalitetsplikt. Det innebär att både den anställde och arbetsgivaren genom anställningsavtalet förbinder sig att vara lojal mot den andra...