Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder

Förutom själva diskrimineringsförbudet medför även diskrimineringslagen en skyldighet för arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder i förebyggande syfte. Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas fortlöpande.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Aktiva åtgärder – hur ska arbetet gå till?
  2. Aktiva åtgärder - vad ska arbetet omfatta?
  3. Samverkan
  4. Trakasserier - förebyggande arbete och utredningsskyldighet
  5. Riktlinjer och rutiner
  6. Arbetsgivarens skyldighet att utreda...