Försäkringar

Anställda i textil- och modeföretag omfattas av kollektivavtalade försäkringar avseende pension, arbetsskada med mera från första anställningsdag. När en anställning upphör i bolaget gäller för vissa avtalsförsäkringar ett så kallat efterskydd, vilket innebär att försäkringsskyddet kan fortsätta att gälla under en viss tid från det att anställningen upphört. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  1. Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal
  2. ...