Centrala kollektivavtal

Ett centralt kollektivavtal tecknas mellan en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund på central nivå.