Uppsägningstider och regler under uppsägningstiden

I detta avsnitt har vi samlat information om uppsägningstider och olika regler som kan aktualiseras under uppsägningstiden.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Arbetsgivarens uppsägning
  2. Uppsägningstider för arbetare
  3. Uppsägningstider för tjänstemän
  4. Uppsägningstid vid arbetsbrist för vissa äldre tjänstemän
  5. Tidpunkt för anställningens upphörande, kalendertid
  6. Uppsägningstid efter uppnådd pensionsålder
  7. Den anställdes egen uppsägning
  8. Överenskommelse om annan...