Lokala kollektivavtal

De centrala kollektivavtalen ger i vissa fall utrymme för avvikelser från avtalens bestämmelser genom lokala kollektivavtal som träffas direkt mellan ett företag och en facklig klubb eller avdelning. Detta kan exempelvis gälla vid förläggning av arbetstid. Om man på en arbetsplats avser att genomföra en förändring i en viss fråga är det alltså viktigt att kontrollera om det finns något lokalt kollektivavtal som innebär en tillåten avvikelse från det centrala...