Anställning – Introduktion

I avsnittet finns samlad information om vad en arbetsgivare som ska anställa en arbetstagare behöver tänka på. Avsnittet innehåller bland annat information om olika anställningsformer och vad arbetsgivaren särskilt behöver tänka på vid anställning av en minderårig eller en utländsk medborgare. Det finns också nyttig information om när konkurrensklausuler i anställningsavtal kan användas, hur arbetsgivaren kan omreglera anställningsförmåner och mycket mer.