Stridsåtgärder och konflikt

Medbestämmandelagen (MBL) innehåller regler om fredsplikt, vilket innebär att fackliga organisationer som är bundna av kollektivavtal inte kan vidta fackliga stridsåtgärder under pågående avtalsperiod. Stridsåtgärder, som strejk, blockad och bojkott, eller hot om sådana åtgärder kan alltså inte användas som påtryckning vare sig i tvister om lönefrågor eller i andra tvister. Vid olagliga stridsåtgärder ska arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen enligt MBL (§ 43)...