Visselblåsarkanaler och skydd för rapporterande

En ny visselblåsarlag träder i kraft den 17 december 2021. Lagen implementerar ett EU-direktiv från 2019. Den nya visselblåsarlagen är mer omfattande och detaljerad än den nuvarande visselblåsarlagen och medför fler skyldigheter för dig som arbetsgivare. Dessa innefattar bland annat att fler personer får skydd vid rapportering och att avslöjanden av lägre grad omfattas då det inte längre är ett krav att det ska vara fråga om ”allvarliga” missförhållanden. Dessutom får denArray