Visselblåsarkanaler och skydd för rapporterande

I det här avsnittet samlar vi information om visselblåsarkanaler och lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Under avsnitt 1 till 5 redogörs för den nya visselblåsarlagen som gäller från den 17 december 2021. Under avsnitt 6 återfinns information om visselblåsarlagen från 2017. Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 2. Skydd i form av ansvarsfrihet och mot hindrande åtgärder och repressalier 3. Interna rapporteringskanaler – gäller...