Visselblåsarkanaler och skydd för rapporterande

Riksdagen har nyligen antagit en ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen implementerar ett EU-direktiv från 2019. Den nya visselblåsarlagen är mer omfattande och detaljerad än den nuvarande visselblåsarlagen och medför fler skyldigheter för dig som arbetsgivare. Under avsnitt 1 till 5 redogörs för den nya visselblåsarlagen. Under avsnitt 6 återfinns information om visselblåsarlagen från 2017. Innehållsförteckning 1.Array