Intyg och betyg till den anställde

Enligt kollektivavtal ska tjänstgöringsbetyg utfärdas när en anställning avslutats. Om den anställde begär det ska arbetsgivarintyg till a-kassan utfärdas. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  1. Tjänstgöringsbetyg
  2. Intyg om uttagen semester
  3. Arbetsgivarintyg till a-kassan

1. Tjänstgöringsbetyg

När en uppsägning av anställningen har genomförts, från arbetsgivarens eller arbetstagarens sida, har den anställde rätt att få ett tjänstgöringsbetyg från arbetsgivaren....