Medbestämmandelagen

Medbestämmandelagen reglerar arbetsgivarens skyldighet att hålla arbetstagarorganisationer informerade om förhållanden på arbetsplatsen, samt rättigheten och skyldigheten att förhandla med motparten. Lagen reglerar även den fredsplikt som gäller för båda parter när de omfattas av ett kollektivavtal.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Föreningsrätten
  2. Information
  3. Förhandlingsskyldigheten
  4. Tystnadsplikt
  5. Editionsplikt
  6. Förhandlingsframställan
  7. Förhandling
  8. Inhyrning...