Truckar

Olika slags truckar är vanligt förekommande inom industrin och arbetsmiljön för truckförare kan se väldigt olika ut. Truckar är tyvärr ofta involverade i arbetsolyckor. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar (AFS 2006:5) ska arbetsgivaren systematiskt undersöka och riskbedöma användningen av truckar. En truck får bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert samt ett skriftligt...