Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer påverkar vår arbetsmiljö. Konsekvenserna av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan bli allvarliga för såväl medarbetare som företag om de inte hanteras. Trivs man inte på sin arbetsplats, med chefer, kollegor och arbetsuppgifter påverkar det helt naturligt prestationer och resultat. För hög arbetsbelastning, missnöje, bristande engagemang, kränkande särbehandling, mobbning och utanförskap kan leda till...