VAB-löneavdrag vid ledighet med tillfällig föräldrapenning

Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning görs avdrag för varje frånvarotimme. Avdraget beräknas så här*: (Månadslön x 12) / (52 x veckoarbetstid) Veckoarbetstid = ordinarie arbetstid. Vid annan ordinarie arbetstid än 40 timmar i veckan ersätts talet 40 med genomsnittlig arbetstid helgfri vecka. Vid frånvaro hel kalendermånad görs avdrag med hela månadslönen. * Vid tillämpning av timlön gäller andra beräkningsfaktorer.