Minderårigas arbetsmiljö

Det finns speciella regler för vad som gäller för till exempel barns och ungdomars arbetstider och arbetsuppgifter. Vissa uppgifter är förbjudna för barn och ungdomar andra får utföras efter att vissa åtgärder vidtagits. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga (AFS 2012:3) och i Arbetsmiljöverkets vägledning till föreskrifterna specificeras vad som gäller för minderåriga på en arbetsplats. Arbetsmiljöverkets intention med föreskrifterna om minderårigas...