Steg-för-steg-guide: Föräldraledighet

Här följer TEKO:s praktiska Steg-för-steg-guide om föräldraledighet:

1. Skriftlig ansökan

Be den anställde fylla i en skriftlig ansökan. En anställd som ska vara föräldraledig ska som regel anmäla detta minst 2 månader före ledighetens början eller så snart som möjligt. Använd gärna TEKO:s blankett för ledighetsansökan som du hittar under Blanketter.

2. Kontrollera rätt till ledighet

Kontrollera om den anställde har rätt att vara föräldraledig. Rätt till hel...