Semesterlön och semesterersättning

Under betald semester behåller arbetstagaren sin månadslön och fasta tillägg per månad, samt får ett semestertillägg. Semestertillägget utbetalas sista ordinarie löneutbetalningstillfälle före huvudsemestern om de lokala parterna inte enats om annat.

Tekoavtalet IF Metall

För arbetare är perioden 1 april – 31 mars semesterår. Närmast föregående tolvmånadersperiod är intjänandeår då den anställde tjänar in betald semester.
  • Antal betalda...