Steg-för-steg-guide: För införande av korttidsarbete med statligt stöd

Korttidsarbete innebär att den anställde under en begränsad tid går ner i arbetstid och lön utifrån fasta nivåer. Arbetstidsminskningen ska uppgå till 20, 40 eller 60 procent av den anställdes ordinarie arbetstid och löneminskningen för motsvarande nivåer uppgår till 4, 6 respektive 7,5 procent av ordinarie lön. Någon möjlighet att göra avsteg från de fasta nivåerna finns inte.

1. Inventera behov av korttidsarbete

Inventera vilka anställda och/eller...