Arbetsmiljö – Introduktion

Arbetstagare som trivs och mår bra på säkra och stimulerande arbetsplatser är av strategisk betydelse för textil- och modeföretag. TEKO samverkar med medlemsföretagen för att skapa bra förutsättningar där arbetsmiljön behandlas som en integrerad del i verksamheten. Arbetsmiljöarbetet regleras i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Dessa beslutas av riksdagen respektive regeringen. Arbetsmiljöverket har bland annat till uppgift att skriva regler som preciserar...