Förläggning av arbetstid

Varje bolag har unika förutsättningar för sin verksamhet och därför ser behovet vid förläggning av arbetstiden olika ut. Kollektivavtalets regler om förläggning av arbetstid träder därför bara i kraft om arbetsgivaren inte lyckas komma överens med antingen det lokala facket eller berörda arbetstagare om vilka arbetstider som ska gälla.

1. Förläggning av arbetstid - Tekoavtalet IF Metall

Förläggning genom lokal överenskommelse Utgångspunkten är att arbetsgivaren och...