OB och förskjuten arbetstidsersättning

För arbete på vissa tider utgår ersättning för arbetare enligt Tekoavtalet (§ 5 moment 1) och för tjänstemän enligt överenskommelse om förskjuten arbetstid. Förskjuten arbetstid anges i Tjänstemannaavtalet som den del av tjänstemannens ordinarie arbetstidsmått som förläggs utanför det vid tjänstemannens arbetsställe gällande dagarbetstidschemat. Reglerna är dispositiva genom lokal överenskommelse. Ersättningsregler Om de lokala parterna inte kommer överens...