Frågor och svar om uthyrning

Frågor och svar om förändringar i Uthyrningslagen och Huvudavtalet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Förhandlingsordningen
  2. Kompensationsersättning istället för tillsvidareanställning
  3. Skäligt anställningserbjudande
  4. Placeringstid/Kvalifikationstid
  5. Lagens tillämpningsområde - gränsdragningsproblematik
  6. Hantering av personuppgifter
  7. Internationella förhållanden
  8. Underkonsulter och liknande konstruktioner
  9. Övrigt

Uthyrning

1. Förhandlingsordningen

Fråga:...