Alkohol och droger

TEKO rekommenderar att alla företag har en alkohol- och drogpolicy som anger företagets målsättning och generella hållning. Policyn kan inkludera information om drogtester, om detta är aktuellt på företaget, alternativt kan en separat policy för drogtester finnas. Likaså bör det av policyn framgå vilka  rutiner som gäller  vid misstanke om påverkan på arbetsplatsen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Finns det en rehabiliteringsskyldighet?
  2. Vem har kostnadsansvaret för...