Utstationering av utländsk arbetskraft till Sverige

Med utstationering avses att en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land låter arbetstagare utföra arbete i Sverige i samband med att arbetsgivaren tillhandahåller tjänster över gränserna. En utstationerad arbetstagare är således en arbetstagare som vanligen arbetar i ett annat land men som under en begränsad tid utför arbete i Sverige.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Allmänt
  2. Utstationeringslagens tillämpningsområde
  3. Arbets- och anställningsvillkor
  4. Ytterligare...