Omreglering av anställningsförmåner

Ibland vill arbetsgivaren ändra eller ta bort förmåner till anställda. En komplicerad fråga är på vilket sätt arbetsgivaren kan ändra på förmåner som till exempel bonus, lön eller bilförmån. För att reda ut hur man som arbetsgivare ska gå till väga för att ändra eller avveckla en förmån är det avgörande att veta hur förmånen är reglerad. Är det en förmån som följer av centralt eller lokalt kollektivavtal, av det enskilda anställningsavtalet eller av...