Restid

Om en arbetstagare reser till eller från en annan arbetsplats än den ordinarie, och resan helt eller till viss del genomförs utanför den ordinarie arbetstiden, tillämpas reglerna om restid i kollektivavtalet. Restid utanför ordinarie arbetstid räknas normalt inte som arbete, och ska inte registreras som arbete. Tiden ska inte heller räknas som övertid eller ge ersättning för eventuell obekväm arbetstid eller förskjuten arbetstid. Detta gäller oavsett om arbetstagaren reser...