Sjukdom som saklig grund för uppsägning

Ibland kan arbetstagaren inte komma tillbaka och utföra arbete hos arbetsgivaren trots att alla möjliga anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder har vidtagits. Arbetsoförmågan kan vara kopplad till just den arbetsgivare som arbetstagaren är anställd hos. I andra fall kan arbetstagaren inte komma tillbaka till arbetsmarknaden överhuvudtaget. Vad ska arbetsgivaren göra i dessa fall? Hur ska arbetsgivaren agera när rehabiliteringsarbetet lett till vägs ände och...