Permission

Här kan du bland annat läsa om regler för när permission beviljas och hur länge den anställde har rätt att vara ledig.

Vad är permission?

Permission är en kortare ledighet med bibehållen lön. Rätten till ledighet är inte reglerad i lag utan bestämmelser om permission finns reglerade i kollektivavtal och ibland genom kompletterande policy på arbetsplatsen.

Ansökan om permission

Den anställde ska begära permission i så god tid som möjligt. Den anställde ska på...