Steg-för-steg-guide: Övergång av verksamhet

Här följer en praktisk Steg-för-steg-guide om övergång av verksamhet. Genom att följa stegen blir det lättare att göra rätt.

1. Undersök om en övergång av verksamhet föreligger

Gå igenom kriterierna för när en verksamhetsövergång typiskt sett föreligger för att bedöma om sådan situation föreligger utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det är inte alla avyttringar av ett bolag som bedöms som en övergång av verksamhet. En juridisk bedömning av...