Företagsledare MFL

Enligt en uttrycklig bestämmelse i anställningsskyddslagen (LAS) är företagsledare och anställda i därmed jämförlig ställning undantagna från LAS tillämpningsområde. Det betyder att arbetsgivare kan komma överens med anställda i företagsledande ställning om exempelvis andra uppsägningsregler än de som framgår av LAS.