Ändringar i sjukförsäkringen från 1 februari 2022

Från den 1 februari 2022 gäller ett antal ändringar i socialförsäkringsbalken som får betydelse för arbetstagarens rätt till sjukpenning. Det rör sig bland annat om arbetstidens förläggning vid partiell sjukpenning och utökade möjligheter att inte prövas mot hela arbetsmarknaden för rätten till sjukpenning efter 180 dagar. Det finns även nyheter om prövningen av äldre försäkrades rätt till sjukpenning, förlängt undantag för prövning av rätt till sjukpenning vid...