Ledighet för fackliga förtroendemän

De fackliga förtroendemännens ställning regleras i förtroendemannalagen och utvecklingsavtalet. Fackliga representanter på arbetsplatsen har rätt till skälig ledighet för fackliga uppdrag såväl på som utanför arbetsplatsen.

Rätt till ledighet

Det är den fackliga organisationen som bestämmer hur många och vilka fackliga förtroendemän som ska finnas på ett bolag. När det sedan kommer till den ledighet från arbetet som behövs för att fullgöra uppdraget bestäms den...