Flexibel arbetstid (flextid)

Flexibel arbetstid regleras inte i de centrala kollektivavtalen. Det står varje arbetsgivare fritt att avgöra om flextid ska tillämpas på arbetsplatsen eller ej, om den i så fall ska erbjudas som en ensidig förmån eller om den ska regleras i ett lokalt avtal och vad som ska stå med i en eventuell policy om flextid. För att undvika missförstånd bör flextiden aldrig blandas samman med eventuella tidbanker eller komptid. I en policy om flextid eller i ett lokalt avtal om flextid...