Vem gör vad i rehabiliteringsarbetet

I följande avsnitt följer fördjupad information om vilken aktör som ansvarar för vilken del i rehabiliteringsarbetet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Arbetsgivaren
  2. Arbetsförmedlingen
  3. Arbetsmiljöverket
  4. Arbetstagarorganisationen
  5. Den anställde
  6. Företagshälsovård eller annan expertresurs
  7. Försäkringskassan
  8. Hälso- och sjukvården
  9. Kommunen
  10. Skyddsombudet

1. Arbetsgivaren

Arbetsgivaren är ansvarig för den del av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som...